Северна Африка Растения от Северна Африка Разгледай

Ophrys apifera Huds.

Пчелоносно бръмбарче
Orchidaceae 4404 3574 Наблюдения
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera

Ophrys bombyliflora Link

 
Orchidaceae 239 99 Наблюдения
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora

Ophrys funerea Viv.

 
Orchidaceae 9 8 Наблюдения
Ophrys funerea
Ophrys funerea
Ophrys funerea
Ophrys funerea

Ophrys fusca Link

 
Orchidaceae 726 441 Наблюдения
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca

Ophrys insectifera L. LC

Муховидна пчелица
Orchidaceae 866 660 Наблюдения
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera

Ophrys iricolor Desf.

 
Orchidaceae 3 3 Наблюдения
Ophrys iricolor
Ophrys iricolor
Ophrys iricolor

Ophrys lutea Cav.

 
Orchidaceae 1222 904 Наблюдения
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea

Ophrys pallida Raf.

 
Orchidaceae 3 1 Наблюдение
Ophrys pallida
Ophrys pallida
Ophrys pallida

Ophrys picta Link

 
Orchidaceae 6 4 Наблюдения
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta

Ophrys scolopax Cav.

Двурога пчелица
Orchidaceae 1711 1204 Наблюдения
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax

Ophrys sicula Tineo

 
Orchidaceae 16 12 Наблюдения
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula

Ophrys speculum Link

 
Orchidaceae 675 480 Наблюдения
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum

Ophrys sphegodes Mill.

Паяковидно бръмбарче
Orchidaceae 62 43 Наблюдения
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes

Ophrys tenthredinifera Willd.

 
Orchidaceae 673 467 Наблюдения
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera