Севените Флора на Национален парк СевенитеРазгледай

Agrimonia

Agrimonia

11 720 8446 Наблюдения
2 видове
Alchemilla

Alchemilla

4552 3455 Наблюдения
14 видове
Amelanchier

Amelanchier

6493 4820 Наблюдения
1 видове
Aphanes

Aphanes

473 392 Наблюдения
2 видове
Argentina

Argentina

4805 4033 Наблюдения
1 видове
Comarum

Comarum

1046 771 Наблюдения
1 видове
Cotoneaster

Cotoneaster

6652 5211 Наблюдения
3 видове
Crataegus

Crataegus

44 089 34 296 Наблюдения
4 видове
Cydonia

Cydonia

10 152 7749 Наблюдения
1 видове
Drymocallis

Drymocallis

528 273 Наблюдения
1 видове
Filipendula

Filipendula

15 511 11 863 Наблюдения
2 видове
Fragaria

Fragaria

14 447 11 885 Наблюдения
3 видове
Geum

Geum

21 325 15 978 Наблюдения
4 видове
Malus

Malus

14 681 10 743 Наблюдения
2 видове
Potentilla

Potentilla

28 151 21 264 Наблюдения
15 видове
Poterium

Poterium

300 195 Наблюдения
2 видове
Prunus

Prunus

168 262 129 094 Наблюдения
12 видове
Pyracantha

Pyracantha

15 693 12 243 Наблюдения
1 видове
Pyrus

Pyrus

14 793 10 732 Наблюдения
4 видове
Rosa

Rosa

60 436 46 655 Наблюдения
25 видове
Rubus

Rubus

31 340 23 479 Наблюдения
19 видове
Sanguisorba

Sanguisorba

3298 2656 Наблюдения
1 видове
Sorbaria

Sorbaria

18 11 Наблюдения
1 видове
Sorbus

Sorbus

33 757 25 783 Наблюдения
6 видове
Spiraea

Spiraea

11 808 9587 Наблюдения
1 видове