Севените Флора на Национален парк СевенитеРазгледай

Aira caryophyllea L.

 
433 315 Наблюдения
Poaceae
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
33 12 Наблюдения
Poaceae
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira elegantissima Schur

 
62 27 Наблюдения
Poaceae
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Aira multiculmis Dumort.

 
20 13 Наблюдения
Poaceae
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Aira praecox L.

 
110 83 Наблюдения
Poaceae
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox