Статистика
ESALQ and Piracicaba trees
Trees and shrubs of ESALQ park and surrounding areas

Статистика
552 илюстрирани видове
637 видове
863 сътруднициВлезли потребители, които са допринесли за своите наблюдения
6326 потребителиВлезли потребители, които са направили заявки за определяне
999 наблюдения, споделени в тази флора
293 валидни наблюдения
577 642 pl@ntNet наблюдения, съответстващи на тази флора
742 166 pl@ntNet изображения, съответстващи на тази флора