Инвазивни растения Инвазивни видове, потенциално застрашаващи поминъка и околната среда по целия свят Разгледай

Bryophyllum

Bryophyllum

115 110 Наблюдения
видове 2
Crassula

Crassula

9078 8461 Наблюдения
видове 2
Kalanchoe

Kalanchoe

14 777 13 406 Наблюдения
видове 6