Инвазивни растения Инвазивни видове, потенциално застрашаващи поминъка и околната среда по целия свят Разгледай

Bryophyllum

Bryophyllum

231 209 Наблюдения
видове 2
Crassula

Crassula

12 753 11 861 Наблюдения
видове 2
Kalanchoe

Kalanchoe

18 199 16 252 Наблюдения
видове 6