Инвазивни растения Инвазивни видове, потенциално застрашаващи поминъка и околната среда по целия свят Приноси

Gutiérrez Ricardo
Gutiérrez Ricardo 23 сеп 2021

Ederbal Miranda Da Silva Filho
Ederbal Miranda Da Silva Filho 23 сеп 2021

janakova monika
janakova monika 21 апр 2021

Fumaria officinalis L.

 

Flower
flower
André Garcia
André Garcia 23 сеп 2021

Malus sylvestris (L.) Mill.

 

Fruit
fruit
Dydy Lo
Dydy Lo 23 сеп 2021

Hedera helix L.

Обикновен бръшлян Araliaceae

Hedera helix Leaf
leaf
Heinz Brandt
Heinz Brandt 23 сеп 2021

Silphium perfoliatum L.

 

Flower
flower
Antonio L. Gonzalez Cruz
Antonio L. Gonzalez Cruz 23 сеп 2021

Jack Brummel
Jack Brummel 22 сеп 2021

Schinus molle L.

Мек шинус Anacardiaceae

Schinus molle Leaf
leaf
Schinus molle Fruit
fruit
Loading...