Инвазивни растения Инвазивни видове, потенциално застрашаващи поминъка и околната среда по целия свят Разгледай

Akebia quinata (Houtt.) Decne.

Шоколадова лоза
Lardizabalaceae 527 431 Наблюдения
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata