Инвазивни растения Инвазивни видове, потенциално застрашаващи поминъка и околната среда по целия свят Разгледай

Kalanchoe beharensis Drake VU

 
Crassulaceae 624 524 Наблюдения
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.

 
Crassulaceae 9737 8846 Наблюдения
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

 
Crassulaceae 540 420 Наблюдения
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata