Дървета на Южна Африка Местните дървета на Южна Африка Разгледай

Noltea africana
Noltea africana
Noltea africana
Noltea africana

Rhamnus prinoides L'Her. LC

 
Rhamnaceae 53 9 Наблюдения
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides

Ziziphus mucronata Willd. LC

 
Rhamnaceae 135 47 Наблюдения
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata

Ziziphus rivularis Codd

 
Rhamnaceae 32 3 Наблюдения
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis