Дървета на Южна Африка Местните дървета на Южна Африка Разгледай

Rauvolfia caffra Sond. LC

 
Apocynaceae 77 15 Наблюдения
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra