World flora Plants of the world flora Разгледай

Andrachne telephioides L.

Андрахне
Euphorbiaceae 55 21 Наблюдения
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides

Euphorbia aleppica L.

 
Euphorbiaceae 12 5 Наблюдения
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica

Euphorbia chamaesyce L.

 
Euphorbiaceae 150 84 Наблюдения
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce

Euphorbia dendroides L. LC

 
Euphorbiaceae 1543 1131 Наблюдения
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides

Euphorbia exigua L.

Малка млечка
Euphorbiaceae 499 306 Наблюдения
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia falcata L.

Сърполистна млечка
Euphorbiaceae 149 69 Наблюдения
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata

Euphorbia graminea Jacq.

 
Euphorbiaceae 141 109 Наблюдения
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea

Euphorbia granulata Forssk.

 
Euphorbiaceae 24 10 Наблюдения
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata

Euphorbia helioscopia L.

Слънчева млечка
Euphorbiaceae 7671 6494 Наблюдения
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia

Euphorbia heterophylla L. LC

 
Euphorbiaceae 816 597 Наблюдения
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hirsuta L.

 
Euphorbiaceae 224 122 Наблюдения
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 655 497 Наблюдения
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia macroclada Boiss.

 
Euphorbiaceae 17 8 Наблюдения
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada

Euphorbia maculata L.

 
Euphorbiaceae 655 449 Наблюдения
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia oblongata

Euphorbia paralias L.

Приморска млечка
Euphorbiaceae 2831 2020 Наблюдения
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias

Euphorbia peplis L.

 
Euphorbiaceae 303 151 Наблюдения
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis

Euphorbia peplus L.

 
Euphorbiaceae 5762 4793 Наблюдения
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus

Euphorbia prostrata Aiton

 
Euphorbiaceae 1272 934 Наблюдения
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia retusa Forssk.

 
Euphorbiaceae 21 8 Наблюдения
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa

Euphorbia serpens Kunth

 
Euphorbiaceae 365 231 Наблюдения
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens

Euphorbia terracina L.

 
Euphorbiaceae 528 286 Наблюдения
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina

Mercurialis annua L.

Едногодишен пролез
Euphorbiaceae 5885 4568 Наблюдения
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua

Ricinus communis L.

 
Euphorbiaceae 9740 7827 Наблюдения
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis