Източно Средиземноморие Растения от Източното Средиземноморие Разгледай

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 Наблюдения
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

Цилиндрично диво жито
Poaceae 36 22 Наблюдения
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 538 415 Наблюдения
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops speltoides Tausch LC

 
Poaceae 11 5 Наблюдения
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides

Aegilops triuncialis L. LC

Триунциево диво жито
Poaceae 96 58 Наблюдения
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis