Източно Средиземноморие Растения от Източното Средиземноморие Разгледай

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard

Обикновен анакамптис
Orchidaceae 35 32 Наблюдения
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis