Източно Средиземноморие Растения от Източното Средиземноморие Разгледай

Calendula arvensis L.

 
Asteraceae 2535 1841 Наблюдения
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Calendula tripterocarpa Rupr.

 
Asteraceae 32 10 Наблюдения
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa