Източно Средиземноморие Растения от Източното Средиземноморие Разгледай

Elytrigia elongata (Host) Nevski

 
Poaceae 14 3 Наблюдения
Elytrigia elongata
Elytrigia elongata
Elytrigia elongata
Elytrigia elongata
Elytrigia intermedia
Elytrigia intermedia
Elytrigia intermedia
Elytrigia intermedia

Elytrigia juncea (L.) Nevski

Бесарабски пирей
Poaceae 101 48 Наблюдения
Elytrigia juncea
Elytrigia juncea
Elytrigia juncea
Elytrigia juncea