Източно Средиземноморие Растения от Източното Средиземноморие Разгледай

Euphorbia aleppica L.

 
Euphorbiaceae 11 4 Наблюдения
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica

Euphorbia chamaesyce L.

 
Euphorbiaceae 137 76 Наблюдения
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce

Euphorbia dendroides L. LC

 
Euphorbiaceae 1296 938 Наблюдения
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides

Euphorbia exigua L.

Малка млечка
Euphorbiaceae 386 241 Наблюдения
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia falcata L.

Сърполистна млечка
Euphorbiaceae 120 54 Наблюдения
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata

Euphorbia graminea Jacq.

 
Euphorbiaceae 111 83 Наблюдения
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea

Euphorbia granulata Forssk.

 
Euphorbiaceae 21 9 Наблюдения
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata

Euphorbia helioscopia L.

Слънчева млечка
Euphorbiaceae 6758 5747 Наблюдения
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia

Euphorbia heterophylla L. LC

 
Euphorbiaceae 443 305 Наблюдения
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hirsuta L.

 
Euphorbiaceae 181 91 Наблюдения
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 554 416 Наблюдения
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia macroclada Boiss.

 
Euphorbiaceae 14 5 Наблюдения
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada

Euphorbia maculata L.

 
Euphorbiaceae 529 353 Наблюдения
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia oblongata

Euphorbia paralias L.

Приморска млечка
Euphorbiaceae 2463 1739 Наблюдения
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias

Euphorbia peplis L.

 
Euphorbiaceae 281 137 Наблюдения
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis

Euphorbia peplus L.

 
Euphorbiaceae 4947 4099 Наблюдения
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus

Euphorbia prostrata Aiton

 
Euphorbiaceae 951 691 Наблюдения
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia retusa Forssk.

 
Euphorbiaceae 21 8 Наблюдения
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa

Euphorbia serpens Kunth

 
Euphorbiaceae 298 184 Наблюдения
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens

Euphorbia terracina L.

 
Euphorbiaceae 447 233 Наблюдения
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina