Mediterranean ornamental trees Trees and shrubs for cities and gardens of the Mediterranean Sea Статистика

229 илюстрирани видове

233 видове

452 сътрудници

2410 потребители

130 379 заявки
993 наблюдения, споделени в тази флора

558 валидни наблюдения

979 873 pl@ntNet наблюдения, съответстващи на тази флора

1 262 493 pl@ntNet изображения, съответстващи на тази флора