Ордеса Растения на Национален парк ОрдесаРазгледай

Abies alba Mill.3904 изображения
Acer campestre L.19464 изображения
Acer monspessulanum L.4006 изображения
Acer opalus Mill.2440 изображения
Acer platanoides L.16738 изображения
Amelanchier ovalis Medik.6498 изображения
Arbutus unedo L.13852 изображения
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.2051 изображения
Asparagus acutifolius L.3713 изображения
Atropa belladonna L.66 изображения
Berberis vulgaris L.5314 изображения
Betula pendula Roth11142 изображения
Betula pubescens Ehrh.5497 изображения
Bryonia cretica L.7313 изображения
Buxus sempervirens L.9433 изображения
Calluna vulgaris (L.) Hull8630 изображения
Castanea sativa Mill.13596 изображения
Celtis australis L.11038 изображения
Clematis recta L.850 изображения
Clematis vitalba L.18873 изображения
Colutea arborescens L.3499 изображения
Cornus sanguinea L.28374 изображения
Corylus avellana L.21325 изображения
Cotoneaster integerrimus Medik.832 изображения
Cotoneaster tomentosus Lindl.140 изображения
Crataegus monogyna Jacq.25107 изображения
Daphne laureola L.3902 изображения
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin5610 изображения
Eupatorium cannabinum L.19876 изображения
Euphorbia characias L.12266 изображения
Fagus sylvatica L.28774 изображения
Ficus carica L.14537 изображения
Frangula dodonei Ard.92 изображения
Fraxinus angustifolia Vahl9701 изображения
Fraxinus excelsior L.23889 изображения
Genista hispanica L.1641 изображения
Genista horrida (Vahl) DC.280 изображения
Genista scorpius (L.) DC.3098 изображения
Hedera helix L.23863 изображения
Hippocrepis emerus (L.) Lassen4113 изображения
Hippophae rhamnoides L.3561 изображения
Humulus lupulus L.9708 изображения
Ilex aquifolium L.15879 изображения
Juglans regia L.18841 изображения
Juniperus communis L.8529 изображения
Juniperus oxycedrus L.6715 изображения
Juniperus phoenicea L.3520 изображения
Lonicera alpigena L.1229 изображения
Lonicera etrusca Santi4689 изображения
Lonicera implexa Aiton3856 изображения
Lonicera nigra L.805 изображения
Lonicera pyrenaica L.304 изображения
Lonicera xylosteum L.10017 изображения
Malus sylvestris Mill.6462 изображения
Ononis aragonensis Asso34 изображения
Ononis cristata Mill.356 изображения
Ononis minutissima L.888 изображения
Ononis natrix L.2226 изображения
Ononis pusilla L.251 изображения
Ononis spinosa L.4528 изображения
Ononis striata Gouan86 изображения
Phillyrea latifolia L.3670 изображения
Pinus mugo Turra4481 изображения
Pinus nigra Arnold2949 изображения
Pinus sylvestris L.10591 изображения
Pistacia terebinthus L.6047 изображения
Populus nigra L.14056 изображения
Populus tremula L.6999 изображения
Prunus avium (L.) L.20447 изображения
Prunus domestica L.17405 изображения
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb7880 изображения
Prunus mahaleb L.6876 изображения
Prunus padus L.14106 изображения
Prunus spinosa L.31402 изображения
Pyrus communis L.10610 изображения
Quercus coccifera L.5722 изображения
Quercus ilex L.15516 изображения
Quercus petraea Liebl.3071 изображения
Quercus pubescens Willd.7441 изображения
Rhamnus alaternus L.9956 изображения
Rhamnus alpina L.1129 изображения
Rhamnus cathartica L.5427 изображения
Rhamnus pumila Turra387 изображения
Rhamnus saxatilis Jacq.1305 изображения
Rhododendron ferrugineum L.8157 изображения
Ribes alpinum L.2289 изображения
Rosa agrestis Savi3091 изображения
Rosa arvensis Huds.2799 изображения
Rosa canina L.21746 изображения
Rosa coriifolia Fr.4 изображения
Rosa corymbifera Borkh.261 изображения
Rosa dumalis Bechst.1044 изображения
Rosa elliptica Tausch30 изображения
Rosa ferruginea Vill.592 изображения
Rosa micrantha Borrer ex Sm.1196 изображения
Rosa pendulina L.5797 изображения
Rosa pouzinii Tratt.355 изображения
Rosa rubiginosa L.4161 изображения
Rosa sicula Tratt.11 изображения
Rosa squarrosa (Rau) Boreau43 изображения
Rosa tomentosa Sm.238 изображения
Rosa villosa L.1244 изображения
Rosa vosagiaca Desp.9 изображения
Rosa x andegavensis Bastard1 изображения
Rosmarinus officinalis L.15995 изображения
Rubia peregrina L.3935 изображения
Rubus caesius L.6935 изображения
Rubus hirtus Waldst. & Kit.1 изображения
Rubus idaeus L.7355 изображения
Rubus saxatilis L.1335 изображения
Rubus ulmifolius Schott11135 изображения
Salix alba L.10178 изображения
Salix atrocinerea Brot.3714 изображения
Salix bicolor Willd.78 изображения
Salix caprea L.12414 изображения
Salix daphnoides Vill.127 изображения
Salix eleagnos Scop.2815 изображения
Salix fragilis L.35 изображения
Salix herbacea L.318 изображения
Salix purpurea L.3182 изображения
Salix pyrenaica Gouan165 изображения
Salix reticulata L.430 изображения
Salix retusa L.367 изображения
Sambucus ebulus L.9126 изображения
Sambucus nigra L.28566 изображения
Sambucus racemosa L.8819 изображения
Smilax aspera L.6680 изображения
Solidago virgaurea L.6856 изображения
Sorbus aria (L.) Crantz7849 изображения
Sorbus aucuparia L.18919 изображения
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz654 изображения
Sorbus hybrida L.2 изображения
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.3358 изображения
Sorbus torminalis (L.) Crantz3547 изображения
Taxus baccata L.11989 изображения
Tilia platyphyllos Scop.11873 изображения
Ulmus glabra Huds.7680 изображения
Vaccinium myrtillus L.5543 изображения
Vaccinium uliginosum L.1488 изображения
Viburnum lantana L.14089 изображения
Viburnum tinus L.22217 изображения