Полезни растения от Азия Растителни ресурси на Азия Разгледай

Anredera cordifolia
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia

Basella alba L.

Бяла базела
Basellaceae 456 387 Наблюдения
Basella alba
Basella alba
Basella alba
Basella alba