Прованс, Франция Flore provereçale Dép. des Bouches-du-Rhône Приноси

Sandrine Laurence
Sandrine Laurence 20 май 2022

Rosa canina L.

Обикновена шипка Rosaceae

Rosa canina Flower
flower
Robert Fuchs
Robert Fuchs 20 май 2022

Sambucus ebulus L.

Бъзак Adoxaceae

Sambucus ebulus Leaf
leaf
Sandrine Laurence
Sandrine Laurence 20 май 2022

Rosa canina L.

Обикновена шипка Rosaceae

Rosa canina Flower
flower
jocelyne teixidor
jocelyne teixidor 20 май 2022

Mirabilis jalapa L.

Нощна красавица Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa Leaf
leaf
michael sanchez
michael sanchez 20 май 2022

Populus nigra L.

Черна топола Salicaceae

Populus nigra Leaf
leaf
michael sanchez
michael sanchez 20 май 2022

Неизвестен

 

Leaf
leaf
Gábor Csordás
Gábor Csordás 26 апр 2022

Gábor Csordás
Gábor Csordás 13 апр 2022

Euphorbia cyparissias L.

Обикновена млечка Euphorbiaceae

Euphorbia cyparissias Flower
flower
isabelle bourgeois
isabelle bourgeois 20 май 2022

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

Обикновен анакамптис Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis Flower
flower
Ghislaine Tempier
Ghislaine Tempier 20 май 2022

Acanthus mollis L.

Меча стъпка Acanthaceae

Acanthus mollis Flower
flower
Pierre Tortosa
Pierre Tortosa 20 май 2022

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

Воден астерискус Asteraceae

Asteriscus aquaticus Flower
flower
Philippe Haulbert
Philippe Haulbert 20 май 2022

Robinia pseudoacacia L.

Бяла акация Fabaceae

Robinia pseudoacacia Flower
flower
Loading...