Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Blakea gracilis Hemsl.

 
Melastomataceae 10 4 Наблюдения
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea gracilis

Blakea scarlatina Almeda

 
Melastomataceae 25 6 Наблюдения
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna

Clidemia hammelii Almeda

 
Melastomataceae 14 3 Наблюдения
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii

Clidemia hirta (L.) D. Don

 
Melastomataceae 299 223 Наблюдения
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia japurensis DC.

 
Melastomataceae 26 3 Наблюдения
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis

Clidemia radicans Cogn.

 
Melastomataceae 5 1 Наблюдение
Clidemia radicans
Clidemia radicans
Clidemia radicans
Clidemia radicans

Clidemia sericea D. Don

 
Melastomataceae 41 6 Наблюдения
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea

Clidemia taurina Gleason

 
Melastomataceae 11 2 Наблюдения
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Loading...