Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Bellucia pentamera Naudin LC

 
Melastomataceae 13 6 Наблюдения
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera

Blakea gracilis Hemsl.

 
Melastomataceae 3 3 Наблюдения
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea gracilis

Blakea scarlatina Almeda

 
Melastomataceae 17 3 Наблюдения
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna

Clidemia hammelii Almeda

 
Melastomataceae 47 6 Наблюдения
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii

Clidemia hirta (L.) D. Don

 
Melastomataceae 233 130 Наблюдения
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia japurensis DC.

 
Melastomataceae 26 3 Наблюдения
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis

Clidemia radicans Cogn.

 
Melastomataceae 5 1 Наблюдение
Clidemia radicans
Clidemia radicans
Clidemia radicans
Clidemia radicans

Clidemia septuplinervia Cogn. LC

 
Melastomataceae 25 3 Наблюдения
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia

Clidemia sericea D. Don

 
Melastomataceae 50 8 Наблюдения
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea

Clidemia taurina Gleason

 
Melastomataceae 11 2 Наблюдения
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa

Conostegia bracteata Triana LC

 
Melastomataceae 55 10 Наблюдения
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata

Conostegia lasiopoda Benth. LC

 
Melastomataceae 40 5 Наблюдения
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda

Conostegia micrantha Standl. LC

 
Melastomataceae 52 5 Наблюдения
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Loading...