Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Aspalathus hispida Thunb.

 
Leguminosae 1 1 Наблюдение
Aspalathus hispida