Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Asplenium adiantum-nigrum L.

Черно изтравниче
Aspleniaceae 924 629 Наблюдения
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum

Asplenium adulterinum Milde

 
Aspleniaceae 17 12 Наблюдения
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum

Asplenium affine Sw.

 
Aspleniaceae 6 3 Наблюдения
Asplenium affine
Asplenium affine
Asplenium affine
Asplenium affine

Asplenium antiquum Makino

 
Aspleniaceae 12 10 Наблюдения
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum

Asplenium cuneatum Lam.

 
Aspleniaceae 11 10 Наблюдения
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum

Asplenium dareoides Desv.

 
Aspleniaceae 2 1 Наблюдение
Asplenium dareoides
Asplenium dareoides

Asplenium dissectum Sw.

 
Aspleniaceae 6 1 Наблюдение
Asplenium dissectum
Asplenium dissectum
Asplenium dissectum
Asplenium dissectum

Asplenium exiguum Bedd.

 
Aspleniaceae 12 12 Наблюдения
Asplenium exiguum
Asplenium exiguum
Asplenium exiguum
Asplenium exiguum
Asplenium feei
Asplenium feei
Asplenium feei
Asplenium feei

Asplenium formosum Willd. LC

 
Aspleniaceae 12 3 Наблюдения
Asplenium formosum
Asplenium formosum
Asplenium formosum
Asplenium formosum

Asplenium hemionitis L.

 
Aspleniaceae 64 31 Наблюдения
Asplenium hemionitis
Asplenium hemionitis
Asplenium hemionitis
Asplenium hemionitis
Asplenium holophlebium
Asplenium holophlebium
Asplenium holophlebium
Asplenium holophlebium
Asplenium hostmannii
Asplenium hostmannii
Asplenium hostmannii
Asplenium hostmannii
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium

Asplenium maxonii Lellinger

 
Aspleniaceae 10 3 Наблюдения
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii

Asplenium monanthes L.

 
Aspleniaceae 16 6 Наблюдения
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes

Asplenium montanum Willd.

 
Aspleniaceae 21 21 Наблюдения
Asplenium montanum
Asplenium montanum
Asplenium montanum
Asplenium montanum

Asplenium nidus L.

Волски език
Aspleniaceae 1269 1083 Наблюдения
Asplenium nidus
Asplenium nidus
Asplenium nidus
Asplenium nidus
Asplenium parvisorum
Asplenium parvisorum
Asplenium pinnatifidum
Asplenium pinnatifidum
Asplenium pinnatifidum

Asplenium polyodon G. Forst.

 
Aspleniaceae 10 9 Наблюдения
Asplenium polyodon
Asplenium polyodon
Asplenium polyodon
Asplenium polyodon

Asplenium praemorsum Sw.

 
Aspleniaceae 24 5 Наблюдения
Asplenium praemorsum
Asplenium praemorsum
Asplenium praemorsum
Asplenium praemorsum

Asplenium pteropus Kaulf.

 
Aspleniaceae 7 3 Наблюдения
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus

Asplenium pumilum Sw.

 
Aspleniaceae 2 2 Наблюдения
Asplenium pumilum
Asplenium pumilum

Asplenium resiliens Kunze

 
Aspleniaceae 9 8 Наблюдения
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens

Asplenium riparium Liebm.

 
Aspleniaceae 6 2 Наблюдения
Asplenium riparium
Asplenium riparium
Asplenium riparium
Asplenium riparium

Asplenium ruta-muraria L.

 
Aspleniaceae 1106 820 Наблюдения
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria

Asplenium salicifolium L.

 
Aspleniaceae 6 1 Наблюдение
Asplenium salicifolium
Asplenium salicifolium
Asplenium salicifolium
Asplenium salicifolium

Asplenium scolopendrium L.

 
Aspleniaceae 3359 2838 Наблюдения
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Северно изтравниче
Aspleniaceae 279 162 Наблюдения
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale

Asplenium serratum L.

 
Aspleniaceae 34 15 Наблюдения
Asplenium serratum
Asplenium serratum
Asplenium serratum
Asplenium serratum

Asplenium sulcatum Lam.

 
Aspleniaceae 17 8 Наблюдения
Asplenium sulcatum
Asplenium sulcatum
Asplenium sulcatum
Asplenium sulcatum

Asplenium trichomanes L.

 
Aspleniaceae 3161 2682 Наблюдения
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes

Asplenium trilobum Cav.

 
Aspleniaceae 2 1 Наблюдение
Asplenium trilobum
Asplenium trilobum
Loading...