Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Atriplex argentea Nutt.

 
Amaranthaceae 2 2 Наблюдения
Atriplex argentea
Atriplex argentea

Atriplex cinerea Poir.

 
Amaranthaceae 1 1 Наблюдение
Atriplex cinerea

Atriplex colerei Maire

 
Amaranthaceae 5 1 Наблюдение
Atriplex colerei
Atriplex colerei
Atriplex colerei
Atriplex colerei
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola
Atriplex fruticulosa
Atriplex fruticulosa
Atriplex fruticulosa

Atriplex glauca L.

 
Amaranthaceae 48 27 Наблюдения
Atriplex glauca
Atriplex glauca
Atriplex glauca
Atriplex glauca

Atriplex halimus L.

 
Amaranthaceae 1673 1218 Наблюдения
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus

Atriplex hortensis L.

 
Amaranthaceae 542 429 Наблюдения
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex laciniata L.

 
Amaranthaceae 301 171 Наблюдения
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata

Atriplex littoralis L.

 
Amaranthaceae 154 89 Наблюдения
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex longipes Drejer

 
Amaranthaceae 11 3 Наблюдения
Atriplex longipes
Atriplex longipes
Atriplex longipes
Atriplex longipes

Atriplex micrantha Ledeb.

 
Amaranthaceae 39 25 Наблюдения
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha

Atriplex muelleri Benth.

 
Amaranthaceae 3 1 Наблюдение
Atriplex muelleri
Atriplex muelleri
Atriplex muelleri

Atriplex obovata Moq.

 
Amaranthaceae 4 4 Наблюдения
Atriplex obovata
Atriplex obovata
Atriplex obovata
Atriplex obovata

Atriplex patula L.

 
Amaranthaceae 327 209 Наблюдения
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex portulacoides L.

 
Amaranthaceae 4 3 Наблюдения
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

Розова лобода
Amaranthaceae 21 13 Наблюдения
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
Amaranthaceae 44 31 Наблюдения
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex semibaccata R.Br.

 
Amaranthaceae 28 15 Наблюдения
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semilunaris
Atriplex semilunaris
Atriplex semilunaris

Atriplex suberecta Verd.

 
Amaranthaceae 8 1 Наблюдение
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta

Atriplex tatarica L.

Татарска лобода
Amaranthaceae 70 22 Наблюдения
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica