Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Blakea gracilis Hemsl.

 
Melastomataceae 3 3 Наблюдения
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea gracilis

Blakea scarlatina Almeda

 
Melastomataceae 17 3 Наблюдения
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum