Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna

Clidemia hammelii Almeda

 
Melastomataceae 47 6 Наблюдения
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii

Clidemia hirta (L.) D. Don

 
Melastomataceae 217 117 Наблюдения
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia japurensis DC.

 
Melastomataceae 26 3 Наблюдения
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis

Clidemia radicans Cogn.

 
Melastomataceae 5 1 Наблюдение
Clidemia radicans
Clidemia radicans
Clidemia radicans
Clidemia radicans

Clidemia septuplinervia Cogn. LC

 
Melastomataceae 25 3 Наблюдения
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia

Clidemia sericea D. Don

 
Melastomataceae 50 8 Наблюдения
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea

Clidemia taurina Gleason

 
Melastomataceae 11 2 Наблюдения
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina