Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 68 56 Наблюдения
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria debilis (Desf.) Willd. LC

 
Poaceae 3 1 Наблюдение
Digitaria debilis
Digitaria debilis
Digitaria debilis

Digitaria eriantha Steud.

 
Poaceae 14 8 Наблюдения
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis

Digitaria horizontalis Willd. LC

 
Poaceae 2 2 Наблюдения
Digitaria horizontalis
Digitaria horizontalis

Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman LC

 
Poaceae 14 13 Наблюдения
Digitaria insularis
Digitaria insularis
Digitaria insularis
Digitaria insularis

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

 
Poaceae 1053 719 Наблюдения
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis

Digitaria violascens Link

 
Poaceae 14 3 Наблюдения
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens