Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Fagonia arabica L.

 
Zygophyllaceae 48 21 Наблюдения
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica

Fagonia bruguieri DC.

 
Zygophyllaceae 9 4 Наблюдения
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri

Fagonia cretica L.

 
Zygophyllaceae 458 306 Наблюдения
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica

Fagonia glutinosa Delile

 
Zygophyllaceae 15 7 Наблюдения
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa

Fagonia indica Burm.f.

 
Zygophyllaceae 57 21 Наблюдения
Fagonia indica
Fagonia indica
Fagonia indica
Fagonia indica

Fagonia laevis Standl.

 
Zygophyllaceae 42 40 Наблюдения
Fagonia laevis
Fagonia laevis
Fagonia laevis
Fagonia laevis

Fagonia latifolia Delile

 
Zygophyllaceae 29 13 Наблюдения
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia

Fagonia mollis Delile

 
Zygophyllaceae 3 3 Наблюдения
Fagonia mollis
Fagonia mollis
Fagonia mollis

Fagonia pachyacantha Rydb.

 
Zygophyllaceae 19 19 Наблюдения
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha

Fagonia zilloides Humbert

 
Zygophyllaceae 39 6 Наблюдения
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides