Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Lavoisiera imbricata
Lavoisiera imbricata