Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Leandra granatensis Gleason LC

 
Melastomataceae 51 8 Наблюдения
Leandra granatensis
Leandra granatensis
Leandra granatensis
Leandra granatensis

Leandra grandifolia Cogn.

 
Melastomataceae 27 7 Наблюдения
Leandra grandifolia
Leandra grandifolia
Leandra grandifolia
Leandra grandifolia

Leandra longicoma Cogn.

 
Melastomataceae 38 7 Наблюдения
Leandra longicoma
Leandra longicoma
Leandra longicoma
Leandra longicoma