Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Neobuxbaumia euphorbioides Buxb. VU

 
Cactaceae 1 1 Наблюдение
Neobuxbaumia euphorbioides

Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backeb. VU

 
Cactaceae 45 31 Наблюдения
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha