Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Pimenta dioica (L.) Merr. LC

Бахар
Myrtaceae 92 69 Наблюдения
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta racemosa
Pimenta racemosa
Pimenta racemosa
Pimenta racemosa