Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Protium altsonii Sandwith

 
Burseraceae 2 1 Наблюдение
Protium altsonii
Protium altsonii

Protium apiculatum Swart LC

 
Burseraceae 68 8 Наблюдения
Protium apiculatum
Protium apiculatum
Protium apiculatum
Protium apiculatum

Protium bahianum D.C. Daly

 
Burseraceae 4 1 Наблюдение
Protium bahianum
Protium bahianum
Protium bahianum
Protium bahianum

Protium confusum (Rose) Pittier LC

 
Burseraceae 23 4 Наблюдения
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum

Protium cuneatum Swart

 
Burseraceae 22 2 Наблюдения
Protium cuneatum
Protium cuneatum
Protium cuneatum
Protium cuneatum
Protium decandrum
Protium decandrum
Protium decandrum
Protium decandrum

Protium demerarense Swart

 
Burseraceae 95 12 Наблюдения
Protium demerarense
Protium demerarense
Protium demerarense
Protium demerarense

Protium glabrum (Rose) Engl.

 
Burseraceae 17 4 Наблюдения
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum

Protium opacum Swart LC

 
Burseraceae 3 2 Наблюдения
Protium opacum
Protium opacum
Protium opacum

Protium pittieri (Rose) Engl.

 
Burseraceae 26 6 Наблюдения
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium plagiocarpium
Protium plagiocarpium
Protium plagiocarpium
Protium plagiocarpium

Protium ravenii D.M. Porter LC

 
Burseraceae 77 9 Наблюдения
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii

Protium sagotianum Marchand LC

 
Burseraceae 94 10 Наблюдения
Protium sagotianum
Protium sagotianum
Protium sagotianum
Protium sagotianum

Protium subserratum (Engl.) Engl. LC

 
Burseraceae 117 13 Наблюдения
Protium subserratum
Protium subserratum
Protium subserratum
Protium subserratum

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. LC

 
Burseraceae 33 2 Наблюдения
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium