Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Rhexia alifanus Walter

 
Melastomataceae 10 10 Наблюдения
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus

Rhexia mariana L.

 
Melastomataceae 119 102 Наблюдения
Rhexia mariana
Rhexia mariana
Rhexia mariana
Rhexia mariana

Rhexia virginica L. LC

 
Melastomataceae 76 67 Наблюдения
Rhexia virginica
Rhexia virginica
Rhexia virginica
Rhexia virginica