Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Saurauia montana Seem. LC

 
Actinidiaceae 52 4 Наблюдения
Saurauia montana
Saurauia montana
Saurauia montana
Saurauia montana

Saurauia napaulensis DC. LC

 
Actinidiaceae 2 1 Наблюдение
Saurauia napaulensis
Saurauia napaulensis
Saurauia selerorum

Saurauia yasicae Loes. LC

 
Actinidiaceae 30 6 Наблюдения
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae