Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Trigonella anguina Delile

 
Leguminosae 12 4 Наблюдения
Trigonella anguina
Trigonella anguina
Trigonella anguina
Trigonella anguina

Trigonella arabica Delile

 
Leguminosae 5 3 Наблюдения
Trigonella arabica
Trigonella arabica
Trigonella arabica
Trigonella arabica

Trigonella caerulea (L.) Ser.

Син сминдух
Leguminosae 33 18 Наблюдения
Trigonella caerulea
Trigonella caerulea
Trigonella caerulea
Trigonella caerulea

Trigonella esculenta Willd.

 
Leguminosae 221 115 Наблюдения
Trigonella esculenta
Trigonella esculenta
Trigonella esculenta
Trigonella esculenta

Trigonella foenum-graecum L.

Сминдух
Leguminosae 136 114 Наблюдения
Trigonella foenum-graecum
Trigonella foenum-graecum
Trigonella foenum-graecum
Trigonella foenum-graecum

Trigonella spicata Sm.

 
Leguminosae 1 1 Наблюдение
Trigonella spicata

Trigonella stellata Forssk.

 
Leguminosae 18 5 Наблюдения
Trigonella stellata
Trigonella stellata
Trigonella stellata
Trigonella stellata