Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Triolena pustulata Triana LC

 
Melastomataceae 1 1 Наблюдение
Triolena pustulata