Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
Caricaceae 19 14 Наблюдения
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens