Полезни растения Културни и декоративни растения Разгледай

Musa acuminata Colla LC

 
Musaceae 2107 1761 Наблюдения
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata

Musa balbisiana Colla LC

 
Musaceae 17 14 Наблюдения
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo

Musa coccinea Andrews EN

 
Musaceae 16 14 Наблюдения
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea

Musa ornata Roxb. LC

 
Musaceae 24 14 Наблюдения
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa rubra Wall. ex Kurz

 
Musaceae 1 1 Наблюдение
Musa rubra

Musa spp.

 
Musaceae 26 9 Наблюдения
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.

Musa troglodytarum L.

 
Musaceae 4 3 Наблюдения
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum

Musa velutina H.Wendl. & Drude

 
Musaceae 292 185 Наблюдения
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina

Musa x paradisiaca L.

 
Musaceae 274 208 Наблюдения
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca