Полезни растения Културни и декоративни растения Разгледай

Musa acuminata Colla LC

 
Musaceae 1599 1355 Наблюдения
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata

Musa balbisiana Colla LC

 
Musaceae 11 9 Наблюдения
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo

Musa coccinea Andrews EN

 
Musaceae 9 9 Наблюдения
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea

Musa ornata Roxb. LC

 
Musaceae 9 6 Наблюдения
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa rubra Wall. ex Kurz

 
Musaceae 1 1 Наблюдение
Musa rubra

Musa spp.

 
Musaceae 22 6 Наблюдения
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.

Musa troglodytarum L.

 
Musaceae 3 2 Наблюдения
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum

Musa velutina H.Wendl. & Drude

 
Musaceae 191 103 Наблюдения
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina

Musa x paradisiaca L.

 
Musaceae 237 177 Наблюдения
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca