Полезни растения Културни и декоративни растения Разгледай

Salix aegyptiaca L.

Египетска върба
Salix aegyptiaca
Salix aegyptiaca
Salix aegyptiaca

Salix alba L.

Бяла върба
Salix alba
Salix alba
Salix alba
Salix alba

Salix appendiculata Vill.

Едролистна върба
Salix appendiculata
Salix appendiculata
Salix appendiculata
Salix appendiculata

Salix arctica Pall.

Арктическа върба
Salix arctica
Salix arctica
Salix arctica
Salix arctica

Salix aurita L.

Уховиднолистна върба
Salix aurita
Salix aurita
Salix aurita
Salix aurita

Salix babylonica L.

Плачеща върба
Salix babylonica
Salix babylonica
Salix babylonica
Salix babylonica

Salix caesia Vill.

Лъскава върба
Salix caesia
Salix caesia
Salix caesia
Salix caesia

Salix cinerea L.

Сива върба
Salix cinerea
Salix cinerea
Salix cinerea
Salix cinerea

Salix daphnoides Vill.

Вълча върба
Salix daphnoides
Salix daphnoides
Salix daphnoides
Salix daphnoides

Salix hastata L.

Копиелистна върба
Salix hastata
Salix hastata
Salix hastata
Salix hastata

Salix herbacea L.

Тревиста върба
Salix herbacea
Salix herbacea
Salix herbacea
Salix herbacea

Salix lanata L.

Мъхеста върба
Salix lanata
Salix lanata
Salix lanata
Salix lanata

Salix lapponum L.

Лапландска върба
Salix lapponum
Salix lapponum
Salix lapponum
Salix lapponum

Salix nigra Marshall

Черна върба
Salix nigra
Salix nigra
Salix nigra
Salix nigra

Salix pentandra L.

Петтичинкова върба
Salix pentandra
Salix pentandra
Salix pentandra
Salix pentandra

Salix purpurea L.

Червена върба
Salix purpurea
Salix purpurea
Salix purpurea
Salix purpurea

Salix reticulata L.

Мрежолистна върба
Salix reticulata
Salix reticulata
Salix reticulata
Salix reticulata

Salix retusa L.

Врязанолистна върба
Salix retusa
Salix retusa
Salix retusa
Salix retusa

Salix rosmarinifolia L.

Розмаринова върба
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia

Salix triandra L.

Тритичинкова върба
Salix triandra
Salix triandra
Salix triandra
Salix triandra
Loading...