Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Amaranthus

Amaranthus

14 436 11 048 Наблюдения
видове 9
Atriplex

Atriplex

2567 1688 Наблюдения
видове 7
Bassia

Bassia

217 112 Наблюдения
видове 3
Beta

Beta

6414 5384 Наблюдения
видове 1
Blitum

Blitum

1111 727 Наблюдения
видове 3
Chenopodiastrum

Chenopodiastrum

217 168 Наблюдения
видове 1
Chenopodium

Chenopodium

13 032 10 165 Наблюдения
видове 4
Corispermum

Corispermum

82 32 Наблюдения
видове 1
Cycloloma

Cycloloma

55 11 Наблюдения
видове 1
Dysphania

Dysphania

935 585 Наблюдения
видове 4
Polycnemum

Polycnemum

76 38 Наблюдения
видове 2