Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Amaranthus

Amaranthus

10 311 7944 Наблюдения
видове 9
Atriplex

Atriplex

1689 1077 Наблюдения
видове 7
Bassia

Bassia

150 59 Наблюдения
видове 3
Beta

Beta

3381 2678 Наблюдения
видове 1
Blitum

Blitum

776 488 Наблюдения
видове 3
Chenopodiastrum

Chenopodiastrum

97 76 Наблюдения
видове 1
Chenopodium

Chenopodium

10 013 7864 Наблюдения
видове 4
Corispermum

Corispermum

66 19 Наблюдения
видове 1
Cycloloma

Cycloloma

55 11 Наблюдения
видове 1
Dysphania

Dysphania

599 359 Наблюдения
видове 4
Polycnemum

Polycnemum

71 36 Наблюдения
видове 2