Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Aegopodium

Aegopodium

6937 5558 Наблюдения
видове 1
Aethusa

Aethusa

855 557 Наблюдения
видове 1
Ammi

Ammi

841 609 Наблюдения
видове 1
Ammoides

Ammoides

24 7 Наблюдения
видове 1
Anethum

Anethum

1430 1186 Наблюдения
видове 1
Angelica

Angelica

5512 3770 Наблюдения
видове 1
Anthriscus

Anthriscus

15 759 11 572 Наблюдения
видове 3
Bifora

Bifora

95 49 Наблюдения
видове 1
Bunium

Bunium

100 54 Наблюдения
видове 2
Bupleurum

Bupleurum

773 411 Наблюдения
видове 8
Caucalis

Caucalis

205 130 Наблюдения
видове 1
Chaerophyllum

Chaerophyllum

3102 2040 Наблюдения
видове 1
Conium

Conium

5325 4103 Наблюдения
видове 1
Conopodium

Conopodium

1090 685 Наблюдения
видове 1
Coriandrum

Coriandrum

1897 1658 Наблюдения
видове 1
Daucus

Daucus

18 458 14 471 Наблюдения
видове 2
Eryngium

Eryngium

3247 2538 Наблюдения
видове 1
Falcaria

Falcaria

501 345 Наблюдения
видове 1
Foeniculum

Foeniculum

7331 6025 Наблюдения
видове 1
Heracleum

Heracleum

13 997 10 240 Наблюдения
видове 1
Orlaya

Orlaya

1067 797 Наблюдения
видове 1
Pastinaca

Pastinaca

3707 2497 Наблюдения
видове 1
Ptychotis

Ptychotis

65 24 Наблюдения
видове 1
Ridolfia

Ridolfia

5 3 Наблюдения
видове 1
Scandix

Scandix

1675 1177 Наблюдения
видове 2
Seseli

Seseli

447 229 Наблюдения
видове 1
Sison

Sison

208 126 Наблюдения
видове 2
Smyrnium

Smyrnium

3346 2359 Наблюдения
видове 1
Tordylium

Tordylium

1447 893 Наблюдения
видове 2
Torilis

Torilis

3999 2650 Наблюдения
видове 5
Turgenia

Turgenia

101 45 Наблюдения
видове 1
Visnaga

Visnaga

566 374 Наблюдения
видове 1