Плевели Плевели в селскостопанските площи на ЕвропаПриноси

Rudi Moeyersons
Rudi Moeyersons25 юни 2024
Геолокирано наблюдение (частни данни) Not reviewed observation
Federico Spina
Federico Spina1 юни 2024
Валидирано наблюдениеNot reviewed observation
Anchusa officinalis L.

Лечебно винче Boraginaceae

Anchusa officinalis Цвят
flower
Federico Spina
Federico Spina1 юни 2024
Валидирано наблюдениеNot reviewed observation
Anne PIRRODON
Anne PIRRODON25 юни 2024
Not reviewed observation
Неизвестен

 

Лист
leaf
Catherine Chabut
Catherine Chabut25 юни 2024
Геолокирано наблюдение (частни данни) Валидирано наблюдениеNot reviewed observation
Erminia Talarico
Erminia Talarico25 юни 2024
Геолокирано наблюдение (публични данни) Not reviewed observation
Berfed
Berfed25 юни 2024
Валидирано наблюдениеПрегледано наблюдение
Pawel Czyz
Pawel Czyz25 юни 2024
Валидирано наблюдениеПрегледано наблюдение
Sonchus arvensis L.

Полски кострец Asteraceae

Sonchus arvensis Лист
leaf
Berfed
Berfed25 юни 2024
Валидирано наблюдениеNot reviewed observation
Sedum acre L.

Лютива тлъстига Crassulaceae

Sedum acre Цвят
flower
Berfed
Berfed25 юни 2024
Валидирано наблюдениеNot reviewed observation
Salvia pratensis L.

Ливаден конски босилек Lamiaceae

Salvia pratensis Цвят
flower
Quirien Flower
Quirien Flower25 юни 2024
Геолокирано наблюдение (публични данни) Валидирано наблюдениеNot reviewed observation
E-Ping Rau
E-Ping Rau25 юни 2024
Валидирано наблюдениеNot reviewed observation
Lactuca muralis (L.) Gaertn.

Стенна салата Asteraceae

Lactuca muralis Цвят
flower
Lactuca muralis Лист
leaf
Nicola Meyer
Nicola Meyer25 юни 2024
Геолокирано наблюдение (публични данни) Прегледано наблюдение
Sonchus oleraceus L.

Градински кострец Asteraceae

Sonchus oleraceus Лист
leaf
nalog caribrod
nalog caribrod4 авг 2023
Прегледано наблюдение
Sedum palmeri

 

Лист
leaf
nalog caribrod
nalog caribrod30 сеп 2023
Прегледано наблюдение
Colchicum autumnale

 

Лист
leaf
nalog caribrod
nalog caribrod7 май 2024
Прегледано наблюдение
Cornus sanguinea

 

Лист
leaf
nalog caribrod
nalog caribrod25 юни 2024
Not reviewed observation
Неизвестен

 

Цвят
flower
nalog caribrod
nalog caribrod25 юни 2024
Валидирано наблюдениеNot reviewed observation
Centaurea jacea L.

Ливадна метличина Asteraceae

Centaurea jacea Цвят
flower
Loading...