Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Anchusa officinalis L.

Лечебно винче
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis

Cynoglossum creticum Mill.

Пъстра наумка
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

Лечебна наумка
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale

Echium plantagineum L.

Живовлеково усойниче
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum

Echium vulgare L.

Обикновено усойниче
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare

Heliotropium europaeum L.

Обикновена подсунка
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum

Myosotis ramosissima Rochel

Разклонена незабравка
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima

Symphytum officinale L.

Черен оман; Зарасличе
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale