Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Agrostemma githago L.

Обикновена къклица
Caryophyllaceae 2914 2424 Наблюдения
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Arenaria serpyllifolia L.

Полегнала песъчарка
Caryophyllaceae 872 596 Наблюдения
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia

Atocion armeria (L.) Raf.

 
Caryophyllaceae 1113 866 Наблюдения
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria

Bufonia tenuifolia L.

 
Caryophyllaceae 2 2 Наблюдения
Bufonia tenuifolia
Bufonia tenuifolia

Cerastium arvense L. LC

 
Caryophyllaceae 3771 3025 Наблюдения
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.

Късовенечен рожец
Caryophyllaceae 39 25 Наблюдения
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum

Cerastium diffusum Pers.

 
Caryophyllaceae 108 72 Наблюдения
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum

Cerastium fontanum Baumg.

 
Caryophyllaceae 2374 1761 Наблюдения
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 2545 1879 Наблюдения
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium pumilum Curtis

 
Caryophyllaceae 259 146 Наблюдения
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum

Cerastium semidecandrum L.

 
Caryophyllaceae 338 223 Наблюдения
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum

Cerastium siculum Guss.

 
Caryophyllaceae 3 2 Наблюдения
Cerastium siculum
Cerastium siculum
Cerastium siculum

Dianthus armeria L.

Армериовиден карамфил
Caryophyllaceae 1731 1360 Наблюдения
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria

Gypsophila muralis L.

 
Caryophyllaceae 394 313 Наблюдения
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis

Herniaria cinerea DC.

 
Caryophyllaceae 12 7 Наблюдения
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea

Herniaria glabra L.

Голо изсипливче
Caryophyllaceae 465 352 Наблюдения
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra

Herniaria hirsuta L.

 
Caryophyllaceae 222 141 Наблюдения
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta

Holosteum umbellatum L.

Сенникова висларка
Caryophyllaceae 95 57 Наблюдения
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum

Lychnis flos-cuculi L.

 
Caryophyllaceae 4534 3755 Наблюдения
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi

Myosoton aquaticum (L.) Moench

 
Caryophyllaceae 1073 705 Наблюдения
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Каменоломкова мантийка
Caryophyllaceae 1279 953 Наблюдения
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum

Sagina apetala Ard.

 
Caryophyllaceae 221 153 Наблюдения
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala

Sagina procumbens L.

 
Caryophyllaceae 772 608 Наблюдения
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens

Saponaria officinalis L.

Обикновено сапунче
Caryophyllaceae 11 847 9323 Наблюдения
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis

Scleranthus annuus L.

Едногодишна хрущялка
Caryophyllaceae 202 158 Наблюдения
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus

Silene conica L.

 
Caryophyllaceae 406 261 Наблюдения
Silene conica
Silene conica
Silene conica
Silene conica

Silene conoidea L.

 
Caryophyllaceae 9 5 Наблюдения
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea

Silene cretica L.

 
Caryophyllaceae 36 26 Наблюдения
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica

Silene dichotoma Ehrh.

 
Caryophyllaceae 231 165 Наблюдения
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma

Silene dioica (L.) Clairv.

Двудомно плюскавиче
Caryophyllaceae 13 581 11 154 Наблюдения
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica

Silene gallica L.

 
Caryophyllaceae 1188 785 Наблюдения
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica

Silene inaperta L.

 
Caryophyllaceae 11 4 Наблюдения
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta

Silene latifolia Poir.

Бяло плюскавиче
Caryophyllaceae 15 738 11 716 Наблюдения
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene linicola

Silene muscipula L.

 
Caryophyllaceae 12 8 Наблюдения
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula

Silene mutabilis L.

 
Caryophyllaceae 26 10 Наблюдения
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis

Silene noctiflora L.

 
Caryophyllaceae 439 311 Наблюдения
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora

Silene nocturna L.

 
Caryophyllaceae 240 140 Наблюдения
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna

Silene portensis L.

 
Caryophyllaceae 107 59 Наблюдения
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Loading...