Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Agrostemma githago L.

Обикновена къклица
Caryophyllaceae 2412 2021 Наблюдения
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Arenaria serpyllifolia L.

Полегнала песъчарка
Caryophyllaceae 695 477 Наблюдения
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia

Atocion armeria (L.) Raf.

 
Caryophyllaceae 834 626 Наблюдения
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria

Bufonia tenuifolia L.

 
Caryophyllaceae 1 1 Наблюдение
Bufonia tenuifolia

Cerastium arvense L. LC

Полски рожец
Caryophyllaceae 2977 2441 Наблюдения
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.

Късовенечен рожец
Caryophyllaceae 35 21 Наблюдения
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum

Cerastium diffusum Pers.

 
Caryophyllaceae 92 61 Наблюдения
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum

Cerastium fontanum Baumg.

 
Caryophyllaceae 1693 1261 Наблюдения
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 1956 1469 Наблюдения
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium pumilum Curtis

Дребен рожец
Caryophyllaceae 233 131 Наблюдения
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum

Cerastium semidecandrum L.

 
Caryophyllaceae 293 202 Наблюдения
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum

Cerastium siculum Guss.

 
Caryophyllaceae 3 2 Наблюдения
Cerastium siculum
Cerastium siculum
Cerastium siculum

Dianthus armeria L.

Армериовиден карамфил
Caryophyllaceae 1486 1168 Наблюдения
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria

Gypsophila muralis L.

 
Caryophyllaceae 290 232 Наблюдения
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis

Herniaria cinerea DC.

 
Caryophyllaceae 8 4 Наблюдения
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea

Herniaria glabra L.

Голо изсипливче
Caryophyllaceae 331 254 Наблюдения
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra

Herniaria hirsuta L.

 
Caryophyllaceae 178 115 Наблюдения
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta

Holosteum umbellatum L.

Сенникова висларка
Caryophyllaceae 91 54 Наблюдения
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum

Lychnis flos-cuculi L.

 
Caryophyllaceae 3568 2942 Наблюдения
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Каменоломкова мантийка
Caryophyllaceae 920 686 Наблюдения
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum

Sagina apetala Ard.

 
Caryophyllaceae 190 133 Наблюдения
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala

Sagina procumbens L.

 
Caryophyllaceae 574 447 Наблюдения
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens

Saponaria officinalis L.

Обикновено сапунче
Caryophyllaceae 9203 7238 Наблюдения
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis

Scleranthus annuus L.

Едногодишна хрущялка
Caryophyllaceae 153 121 Наблюдения
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus

Silene conica L.

Конично плюскавиче
Caryophyllaceae 358 227 Наблюдения
Silene conica
Silene conica
Silene conica
Silene conica

Silene conoidea L.

 
Caryophyllaceae 9 5 Наблюдения
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea

Silene cretica L.

 
Caryophyllaceae 22 15 Наблюдения
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica

Silene dichotoma Ehrh.

 
Caryophyllaceae 149 106 Наблюдения
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma

Silene dioica (L.) Clairv.

Двудомно плюскавиче
Caryophyllaceae 10 953 9149 Наблюдения
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica

Silene gallica L.

 
Caryophyllaceae 977 646 Наблюдения
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica

Silene inaperta L.

 
Caryophyllaceae 11 4 Наблюдения
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta

Silene latifolia Poir.

 
Caryophyllaceae 12 421 9366 Наблюдения
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene linicola

Silene muscipula L.

 
Caryophyllaceae 7 6 Наблюдения
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula

Silene mutabilis L.

 
Caryophyllaceae 19 6 Наблюдения
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis

Silene noctiflora L.

 
Caryophyllaceae 252 172 Наблюдения
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora

Silene nocturna L.

 
Caryophyllaceae 214 121 Наблюдения
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna

Silene portensis L.

 
Caryophyllaceae 83 48 Наблюдения
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Loading...