Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Adonis aestivalis L.

Летен гороцвет
Ranunculaceae 459 286 Наблюдения
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

Есенен гороцвет
Ranunculaceae 556 377 Наблюдения
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

Огнен горицвет
Ranunculaceae 207 116 Наблюдения
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Adonis microcarpa DC.

 
Ranunculaceae 113 51 Наблюдения
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa

Anemone coronaria L.

Кичеста съсънка
Ranunculaceae 2636 2215 Наблюдения
Anemone coronaria
Anemone coronaria
Anemone coronaria
Anemone coronaria

Anemone hortensis L.

Павонска съсънка
Ranunculaceae 1359 1139 Наблюдения
Anemone hortensis
Anemone hortensis
Anemone hortensis
Anemone hortensis

Aquilegia vulgaris L.

Обикновена кандилка
Ranunculaceae 15 954 13 083 Наблюдения
Aquilegia vulgaris
Aquilegia vulgaris
Aquilegia vulgaris
Aquilegia vulgaris

Clematis flammula L.

Червен повет
Ranunculaceae 2532 1857 Наблюдения
Clematis flammula
Clematis flammula
Clematis flammula
Clematis flammula

Clematis vitalba L.

Обикновен повет
Ranunculaceae 12 180 9860 Наблюдения
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Delphinium ajacis L.

 
Ranunculaceae 2563 1951 Наблюдения
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis

Delphinium consolida L.

 
Ranunculaceae 1180 885 Наблюдения
Delphinium consolida
Delphinium consolida
Delphinium consolida
Delphinium consolida

Delphinium halteratum Sm.

 
Ranunculaceae 63 50 Наблюдения
Delphinium halteratum
Delphinium halteratum
Delphinium halteratum
Delphinium halteratum

Delphinium orientale J.Gay

 
Ranunculaceae 181 136 Наблюдения
Delphinium orientale
Delphinium orientale
Delphinium orientale
Delphinium orientale

Delphinium pubescens DC.

 
Ranunculaceae 36 14 Наблюдения
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens

Delphinium verdunense Balb.

 
Ranunculaceae 150 81 Наблюдения
Delphinium verdunense
Delphinium verdunense
Delphinium verdunense
Delphinium verdunense

Eranthis hyemalis (L.) Salisb.

Презимуващ ерантис
Ranunculaceae 2241 1930 Наблюдения
Eranthis hyemalis
Eranthis hyemalis
Eranthis hyemalis
Eranthis hyemalis

Ficaria verna Huds.

Пролетно жълтурче
Ranunculaceae 19 218 16 079 Наблюдения
Ficaria verna
Ficaria verna
Ficaria verna
Ficaria verna

Myosurus minimus L.

Малка миша опашка
Ranunculaceae 139 79 Наблюдения
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Myosurus minimus

Nigella arvensis L.

 
Ranunculaceae 410 305 Наблюдения
Nigella arvensis
Nigella arvensis
Nigella arvensis
Nigella arvensis

Nigella damascena L.

Дамска челебитка
Ranunculaceae 8504 7355 Наблюдения
Nigella damascena
Nigella damascena
Nigella damascena
Nigella damascena

Nigella hispanica L.

 
Ranunculaceae 117 71 Наблюдения
Nigella hispanica
Nigella hispanica
Nigella hispanica
Nigella hispanica

Ranunculus acris L.

Обикновено лютиче
Ranunculaceae 8291 6436 Наблюдения
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris

Ranunculus arvensis L.

 
Ranunculaceae 328 211 Наблюдения
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis

Ranunculus bulbosus L.

 
Ranunculaceae 3359 2005 Наблюдения
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus flammula L. LC

 
Ranunculaceae 1027 745 Наблюдения
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula

Ranunculus muricatus L.

 
Ranunculaceae 646 400 Наблюдения
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus

Ranunculus paludosus Poir.

 
Ranunculaceae 290 173 Наблюдения
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus

Ranunculus parviflorus L.

 
Ranunculaceae 427 278 Наблюдения
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus

Ranunculus repens L.

Пълзящо лютиче
Ranunculaceae 11 635 9420 Наблюдения
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

Ranunculus sardous Crantz

 
Ranunculaceae 422 284 Наблюдения
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous

Ranunculus sceleratus L. LC

Отровно лютиче
Ranunculaceae 931 634 Наблюдения
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus

Ranunculus trilobus Desf.

 
Ranunculaceae 43 12 Наблюдения
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus