Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Agrostis canina L.

Кучешка полевица
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis gigantea Roth

Гигантска полевица
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea