Плевели Плевели в селскостопанските площи на Европа Разгледай

Ammi majus L.

 
Apiaceae 1648 1181 Наблюдения
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus