Плевели Плевели в селскостопанските площи на ЕвропаРазгледай

Anethum graveolens L.

Копър
2409 1998 Наблюдения
Apiaceae
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens