Плевели Плевели в селскостопанските площи на Европа Разгледай

Angelica sylvestris L. LC

Горска пищялка
Apiaceae 7339 5023 Наблюдения
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris